Rýchly internet

skutočne všade!

Satelitný internet je služba umožňujúca prístup k rýchlemu internetu spoločnosti Eutelsat. Na príjem a odosielanie dát využíva viaczväzkový satelit novej generácie KA-SAT, spustený koncom roku 2010. Prevádzka satelitného internetu si nevyžaduje žiadnu telefónnu linku. KA-SAT je prvý európsky satelit vyhradený výlučne pre satelitný internet využívajúci pásmo Ka.

Presnosť a kapacita prenosu informácií satelitu KA-SAT, ktorá je oveľa lepšia ako u jeho predchodcov, umožňuje ponúkať rýchly internet kdekoľvek na Slovensku vrátane miest, ktoré nie sú pokryté pozemnými internetovými sieťami, za ceny porovnateľné s cenami ADSL, pričom rýchle internetové pripojenie je veľmi spoľahlivé, kvalitné, bezpečné a dostupné. Pásmo Ka zahŕňa frekvencie vyššie ako pásmo Ku, ktoré sa doteraz používalo na satelitné televízne vysielania. Satelitné televízne vysielanie využíva písmo Ku a satelity, ktoré pokrývajú veľké geografické oblasti. Satelit KA-SAT je optimalizovaný pre interaktívne služby s úzkymi zväzkami, ktoré umožňujú opätovné využívanie frekvencií, čím sa dosahuje efektívnejšie a ekonomickejšie využívanie pásma.

Satelitný internet je individuálne riešenie prístupu k rýchlemu internetu. Na pripojenie k webu prostredníctvom satelitného internetu stačí parabola a modem pripojený k počítaču… Okrem toho Medzinárodná komisia pre ochranu proti neionizačnému žiareniu (ICNIRP) uviedla, že emisie v pásme KA nepredstavujú žiadne riziko pre zdravie. Využíva sa zväzok, ktorým vysiela a prijíma signály s rovnakou intenzitou ako mobilný telefón (2 W), a pritom sa nachádza mimo budovy.

KA-SAT je prvý európsky satelit určený výhradne pre internet.

Jeho výhody:

- Používanie pásma Ka spolu s technológiou viacerých miest umožňuje viac ako 30-krát znásobiť celkovú kapacitu satelitu v porovnaní s tradičnými satelitmi. Informácie: Každé miesto má priemer 250 km, napríklad 10 miest KA-SAT pokryje celé územie Francúzska.

- Pásmo Ka, ktoré je oveľa koncentrovanejšie ako pásmo Ku, umožňuje prenášať viac informácií využívaním užších zväzkov.

- V dôsledku toho je možné znásobiť počet pripojení (alebo predplatení) pri jednom a tom istom satelite, a tým výrazne znížiť cenu pre konečného používateľa.

Viac info vo videu